طرح سود آور احداث کارخانه مواد شیمیایی

اطلاعات وبسایت طرح سود آور احداث کارخانه مواد شیمیایی

  • طرح سود آور احداث کارخانه مواد شیمیایی

ایجاد کارخانه تولیدی محصولات شیمیایی تجاری سرمایه از شما اجرا،راه اندازی،تثبیت ظرفیت و گارانتی ازما بستگی به میزان سرمایه و نوع طرح اجرایی هزینه و سود متفاوت خواهد بود. *(حداقل واحد 100 تن در روز) * ( سرمایه مورد نیاز 15 میلیارد تومان) *مدت اجرای پروژه:(حدود 10ماه) *تضمین بازار خرید مواد اولیه و فروش محصولات

تبلیغات