پت بادکن آرتا سه دستگاه با تجهیزات کامل

اطلاعات وبسایت پت بادکن آرتا سه دستگاه با تجهیزات کامل

  • پت بادکن آرتا سه دستگاه با تجهیزات کامل

بادکن ارتا سه کبیته تعداد 3عدد کمپرسور 5.5 هواسان بوستر 22کیلو وات بوستر 30کیلو وات دالگا ترکیه کمپرسور3.5 متری دالگا ترکیه خنک کننده و درایر

تبلیغات